Αυτές είναι οι στρατιωτικές απώλειες της Ουκρανίας μέχρι σήμερα