Αυτοψία Υφυπουργού Πολιτισμού στο αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων