Άκρως καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Κρήτη