Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Την Οθωμανική αυτοκρατορία στην παρακμή της θυμίζει η Τουρκία του Ερντογάν