Αλέξανδρος Δρίβας, Πολύ σημαντική η συμφωνία με τους Αμερικανούς για την χώρα μας