Αλέξανδρος Μαλλιάς, Δημήτρης Καραϊτίδης, η Τουρκική απειλή και η αλλαγή στάσης της χώρας μας