Αντίθετοι έμποροι και παραγωγοί με την απομάκρυνση της Λαϊκης απο την Καλαμίτσα