“Απάντηση” του Κιέβου… αυξάνεται ο στρατός! – 1 εκατομμύριο στρατιώτες των ΕΔ στο μέτωπο