Αποκλείονται παιδιά και ηλικιωμένοι με αναπηρίες από βοηθήματα για αγορά αναπηρικού οχήματος