Χρίστος Πιερής για το πόρισμα θανάτου του λογαχού Ξάνθου Κυριάκου