Δασικοί χάρτες : “Διορθώσεις επί τα χείρω – Κατέρρευσαν οι δεσμεύσεις”