Δεν επέστρεψαν στα γυμναστήρια οι Κύπριοι μετά το Πάσχα