Δεν σταμάτα η λειτουργία της Λαϊκης αγοράς στην Καλαμίτσα