Δεσποτόπουλος, να μην έχουμε και την αφέλεια ότι οι Αμερικανοί θα επιλέξουν εμάς έναντι της Τουρκίας