Εικόνες βίας στους δρόμους της Σανγκάη, εξαντλείται η υπομονή των κατοίκων