“Είναι έγκλημα”: Ξεχείλισε η οργή των αιγοπροβατοτρόφων στην πρωτεύουσα