Ελλάδα-Ισραήλ-Αίγυπτος μαζί με ΕΕ και όπλο την ενέργεια σβήνουν τα τουρκικά όνειρα στη Μεσόγειο