Ενεργειακός “στραγγαλισμός”! Η Ρωσία έκοψε την παροχή του ρεύματος στη Φινλανδία