Ενημέρωση πολιτών για το δίκτυο φυσικού αερίου στο Επιμελητήριο Καβάλας – Δηλώσεις