Ενισχύσεις αγροτών για την αγορά λιπασμάτων και την αύξηση των καλλιεργειών…