Επιστολή διαμαρτυρίας για τις προσλήψεις εκτάκτων δασοπυροσβεστών