Εθελοντικός καθαρισμός της Ακτής Ραψάνης από την Europe Direct ΑΜ-Θ