Έτοιμη η Μόσχα να “αναβιώσει” στους δρόμους το Σοβιετικό Μόσκοβιτς