Έτοιμη να βοηθήσει η ΚΔ για την πυρκαγιά στον Κορμακίτη