Έξαλλος ο Καρούσος για την απόφαση της ΕΤΥΚ για απεργία