Φάρμα των Ζώων – 11/5/2022: Πανεπιστημιακή Αστυνομία, εφοπλιστές και ρωσικό πετρέλαιο