«Φάρμα των Ζώων» – 3/5/2022: Δίκη για τον Ζακ, κατάταξη Ελευθερίας του Τύπου