“Φωτιά” στην τσέπη των καταναλωτών: Πήραν την ανιούσα οι τιμές