«Γερή μπάζα» με τέσσερα θύματα σε 14 ημέρες και λεία πάνω από 32 χιλιάδες ευρώ