Γιάννης Εγκολφόπουλος, οι λαοί θα πληρώσουν το μάρμαρο της κρίσης στην Ουκρανία και όχι οι ηγεσίες