Γιάννης Μάζης, Μοναδική λύση, για γεωπολιτική σταθερότητα, μια ισχυρή Ευρώπη