Γιάννης Θεοδωράτος: Με το Κλειδί της Ιστορίας 259, 24-5-2022