Γιώργος Φίλης, Η θέση της Ελλάδας ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ο δικέφαλος αετός και η Πόλη