Γιώργος Φίλης: Τους Τούρκους τους έχουμε.Το κατάλαβαν το 2020. Δεν πιστεύουν θέληση μας για αποτροπή