Γιώργος Ρωμανός: Στη μαύρη αγορά όπλα που στέλνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία. Ομολογία άγνοιας Αμερικανών