Η μαζική φυγή των εργατών γης “τινάζει” στον αέρα τον πρωτογενή τομέα