Η σημασία της καταστροφής του Ουκρανικού δικτύου μεταφορών για την εξέλιξη του πολέμου