ΗΠΑ-ΝΑΤΟ κρατούν αναμμένη την πολεμική μηχανή στην Ευρώπη