Καυτηρίασε τις εργασιακές συνθήκες στον τουρισμό ο Γ.Γ. του ΚΚΕ