Καρδιοκτύπησαν στην Μακεδονίτισσα: Έτρεχαν να σώσουν τα σπίτια τους