Κοινωνία Ώρα Press 18/05/2022 – Για τη δικαίωση των δύο του ναυαγίου της Σάμου