Κων. Φωτιάδης: Εμπόδια του κράτους για ενημέρωση – αναγνώριση Γενοκτονίας των Ποντίων στο εξωτερικό