Κωνσταντίνος Αθανασίου για πρόταση Σιζόπουλου για ΓεΣΥ