Κωνσταντίνος Φίλης, Περίμενα και περιμένω μια σκληρή καταδίκη της Τουρκίας από τις ΗΠΑ