Κωνσταντίνος Φίλης, Πολύ πιθανή μια κλιμάκωση χειρότερη από του 2020 στα Ελληνοτουρκικά