Κώστας Γρίβας, Τέλος στο κατενάτσιο. Η Ελλάδα πρέπει να περάσει στην αντεπίθεση