Κώστας Λάβδας, Φθείρεται η Ευρώπη από την Ουκρανική κρίση και δείχνει αδύναμη να αντιδράσει