Κώστας Υφαντής, Δεν έχει πολλά χαρτιά να παίξει ο Πρόεδος Ερντογάν στο ΝΑΤΟ