Κρατική έκθεση: Από τις μέρες δόξας στην … σταδιακή παρακμή