Κύπρος: Ανεξάρτητος υποψήφιος για τις προεδρικές του 2023 ο Νίκος Χριστοδουλίδης